Stypendium szkolne

W terminie od dnia 31.08.2020r. w Zakładzie Oświaty w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 4 oraz w szkole wydawane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) na rok szkolny 2020/2021.

Accessibility Toolbar