INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wnioski dot. stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły oraz w Zakładzie Oświaty w Karlinie.

Accessibility Toolbar