INFORMACJA

do dodatkowego naboru ogłoszonego w dniu 19.09.2022r.

W związku z dodatkowym naborem dotyczącym projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym” informuję iż do chwili opublikowania dzisiejszej informacji wpłynęło 61  wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego.

Oszczędności powstałe w postępowaniu przetargowym umożliwiają zakup sprzętu    dla 22 uczniów.          

Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń.            

Accessibility Toolbar