STOŁÓWKA- ZMIANA NR KONTA OD CZERWCA 2023!

Od 1 czerwca ulega zmianie nr konta stołówki – odpłatność za obiady

71 8562 0007 0022 4536 2000 0080

Accessibility Toolbar