Szkoła Podstawowa
im. Macieja Rataja
w Karwinie

„Aktywna tablica”

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie w roku 2023 złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w Read more

KONKURS PLASTYCZNY „MALUJEMY WIATR”

„Szkoła z Energią” to szeroko zakrojona kampania edukacyjna dla uczniów szkól podstawowych, która zaprzyjaźnia dzieci z ideą energii odnawialnej. Dzięki akcji dzieci mają zrozumieć jak powstaje energia ze źródeł odnawialnych i jakie korzyści płyną z jej używania. 

Osią kampanii Read more

Accessibility Toolbar