„Aktywna tablica”

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie w roku 2023 złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 AKTYWNA TABLICA.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 35 000 zł przy wkładzie własnym 8.750 zł. Łączny koszt zakupu w/w narzędzi i pomocy wyniósł 43 750 zł.

Accessibility Toolbar