Szkoła Podstawowa
im. Macieja Rataja
w Karwinie

,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” -Priorytet 3 Kierunek inwestycji 3.2.

Program opiewał na kwotę 3750 zł , z czego otrzymana Read more

Accessibility Toolbar