,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” -Priorytet 3 Kierunek inwestycji 3.2.

Program opiewał na kwotę 3750 zł , z czego otrzymana dotacja wyniosla 80%, czyli 3000 zł. 20% , czyli 750 zł to środki własne.

Podział środków w ramach otrzymanej kwoty został przeznaczony na:

a) zakup książek – 1875 zł

b) zakup elementów wyposażenia do biblioteki- 1125 zł

c) realizacja działań promujących czytelnictwo- 750 zł

Accessibility Toolbar