Dziennik elektroniczny

Link do zalogowania się na dziennik elektroniczny VULCAN UONET+:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakarlino/

Aby utworzyć hasło dostępu do systemu VULCAN UONET+ należy:

  • Uruchomić witrynę i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się.
  • Kliknij odnośnik Załóż konto.
  • W oknie Tworzenie konta wpisać adres e-mal, który został podany wychowawcy klasy. Następnie zaznaczyć opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknąć przycisk Wyślij wiadomość.
  • Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
  • Zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.
  • Odebrać wiadomość e-mail, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony , na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.
  • W oknie Aktywacja konta należy wprowadzić hasło (swoje wymyślone hasło, zgodne z wytycznymi strony) w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło. Zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.

Po utworzeniu hasła dostępu należy ponownie uruchomić witrynę systemu
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakarlino/ i zalogować się.

Ustalenie nowego hasła:
Po 30 dniach ustalone hasło wygasa i staje się nieaktywne. Aby zalogować się do systemu należy ustalić nowe unikalne hasło:

  • Na stronie logowania wprowadzić adres e-mail (ten sam, który został wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłacz Przywróć dostęp.
  • W oknie przywracanie dostępu w polu Hasło wprowadzić stare hasło. A następnie wprowadzić nowe hasło w polach Nowe hasło i Powtórzyć i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
  • Nowe hasło zostało ustalone.

Accessibility Toolbar