PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

NR KONTA NA KTÓRY NALEŻY REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY.

 SZKOŁA PODSTAWOWA W KARLINIE
ul. Traugutta 2
78-230 Karlino

ZMIANA NR KONTA OD CZERWCA 2023

71 8562 0007 0022 4536 2000 0080

NALEŻY PODAĆ:

OBIADY-NAZWA SZKOŁY, MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, KWOTA

           Termin płatności: do 10-go bieżącego miesiąca.
Proszę o terminowe wnoszenie opłat. 

Nieobecności zgłaszać na e-mail stołówki (e-mail) bądź telefonicznie 535 989 483.

Accessibility Toolbar