Rada Rodziców

Przewodniczący

pani Ewa Kielar

Członkowie

pani Justyna Kuczyńska

pani Małgorzata Potaczek

pani Krystyna Skorupa